Cât de mult poluează mediul înconjurător industria fashion

Share your love

Industria fashion este una dintre cele mai mari și mai influente industrii din lume, însă, din păcate, este și una dintre cele mai poluante. De la producția de textile și până la gestionarea deșeurilor, fiecare etapă a lanțului de aprovizionare contribuie la degradarea mediului.

1. Producția de textile

Producția de textile reprezintă o componentă esențială a industriei fashion, dar și una dintre cele mai dăunătoare pentru mediu. Procesele implicate în producerea materialelor textile necesită resurse considerabile și generează poluare semnificativă. 

  • Consumul de apă

Producția de textile, în special de bumbac, consumă cantități enorme de apă. Pentru a produce un singur tricou de bumbac, sunt necesari aproximativ 2700 de litri de apă. Aceasta reprezintă o cantitate suficientă pentru a satisface necesitățile de băut ale unei persoane timp de doi ani și jumătate. În plus, irigarea culturilor de bumbac contribuie la epuizarea resurselor de apă dulce, în special în regiunile aride.

  • Poluarea apelor

Procesul de vopsire și finisare a textilelor utilizează substanțe chimice toxice care sunt adesea deversate în râuri și lacuri, contaminând sursele de apă potabilă și afectând biodiversitatea. În țări precum Bangladesh și India, unde reglementările de mediu sunt mai puțin stricte, râurile sunt adesea colorate de la deșeurile textilelor, afectând sănătatea comunităților locale și a ecosistemelor.

2. Emisiile de gaze cu efect de seră

Industria fashion este responsabilă pentru aproximativ 10% din emisiile globale de gaze cu efect de seră, depășind toate zborurile internaționale și transportul maritim combinate. 

Producția de fibre sintetice, cum ar fi poliesterul, care este derivat din petrol, contribuie semnificativ la emisiile de CO2. Acest proces necesită cantități mari de energie și eliberează gaze cu efect de seră în atmosferă. 

Pe lângă producție, transportul internațional al materialelor și produselor finite crește și mai mult amprenta de carbon a industriei. Produsele sunt adesea fabricate în țări cu costuri reduse și transportate pe distanțe mari către piețele de consum, ceea ce se adaugă la emisiile totale. 

Astfel, întregul lanț de aprovizionare al industriei fashion, de la producția de materii prime până la livrarea produselor finite, contribuie semnificativ la schimbările climatice și la deteriorarea mediului înconjurător.

3. Consum de energie

Producția de textile și îmbrăcăminte este extrem de energofagă. Utilizarea mașinilor industriale, iluminatul și încălzirea fabricilor, precum și transportul produselor contribuie la consumul global de energie. 

Fabricile de textile din țări precum China și India se bazează adesea pe surse de energie neregenerabile, cum ar fi cărbunele, ceea ce exacerbează emisiile de gaze cu efect de seră și poluarea aerului.

4. Deșeurile și reciclarea

Industria fashion contribuie semnificativ la emisiile globale de gaze cu efect de seră, având un impact devastator asupra schimbărilor climatice. 

  • Deșeurile textile

Industria fashion generează anual milioane de tone de deșeuri textile. Raportările de deșeuri în SIM evidențiază cantitățile enorme de textile care ajung în gropile de gunoi. În Statele Unite, de exemplu, aproximativ 85% din toate textilele aruncate ajung la gropile de gunoi sau sunt incinerate. 

Aceste deșeuri nu doar că ocupă spațiu valoros în gropile de gunoi, dar, atunci când sunt incinerate, eliberează substanțe toxice în atmosferă.

  • Reciclarea

Reciclarea textilelor este o soluție potențială pentru reducerea deșeurilor, însă ratele de reciclare sunt încă foarte scăzute. Materialele reciclate reprezintă doar un mic procent din totalul producției de textile. 

De asemenea, reciclarea materialelor sintetice, cum ar fi poliesterul, este complexă și costisitoare, ceea ce descurajează multe companii să investească în aceste tehnologii.

5. Fast fashion

Conceptul de fast fashion, care presupune producția rapidă și ieftină de îmbrăcăminte pentru a satisface tendințele în continuă schimbare, a exacerbat problemele de mediu ale industriei. 

Mărcile de fast fashion produc colecții noi în fiecare săptămână, încurajând consumul excesiv și aruncarea rapidă a hainelor. Acest model de afaceri nu numai că sporește cantitatea de deșeuri textile, dar și intensifică utilizarea resurselor și emisiile de gaze cu efect de seră. 

Producția continuă necesită materii prime și energie, iar transportul frecvent al noilor produse contribuie suplimentar la amprenta de carbon a industriei.

6. Impactul asupra biodiversității

Defrișările pentru a face loc culturilor de bumbac sau pentru a obține materii prime pentru textile sintetice au un impact devastator asupra mediului. Aceste activități conduc la pierderea habitatelor naturale, ceea ce provoacă declinul speciilor de plante și animale care depind de aceste habitate pentru supraviețuire. În special, pădurile tropicale, care găzduiesc o biodiversitate extrem de bogată, sunt grav afectate. 

Pe lângă pierderea habitatelor, cultivarea bumbacului implică utilizarea intensivă a pesticidelor și erbicidelor. Aceste substanțe chimice nu doar că contaminează solul și apa, dar afectează și biodiversitatea locală, distrugând insectele benefice și alte organisme esențiale pentru sănătatea ecologică. 

În timp, utilizarea constantă a acestor substanțe poate duce la degradarea solului, făcând terenurile agricole mai puțin fertile și mai vulnerabile la eroziune. Astfel, impactul negativ al defrișărilor și al agriculturii intensive asupra mediului este profund și de lungă durată.

7. Poluarea microplasticelor

Textilele sintetice, cum ar fi poliesterul și nylonul, eliberează microplastice în apă în timpul spălării. Aceste microplastice ajung în oceane, afectând grav viața marină și intrând în lanțul alimentar uman. Se estimează că fiecare ciclu de spălare a hainelor sintetice poate elibera sute de mii de fibre microplastice, contribuind astfel la poluarea globală a apei. 

Impactul acestor particule mici este semnificativ, deoarece ele sunt ingerate de organismele marine, perturbând ecosistemele și, în final, ajungând în alimentele consumate de oameni.

8. Eforturi pentru Reducerea impactului

8. Eforturi pentru Reducerea impactului

Sursa foto

În ciuda impactului negativ semnificativ al industriei fashion asupra mediului, există eforturi susținute pentru a reduce acest impact. 

  • Tehnologii sustenabile

Există eforturi semnificative pentru a dezvolta tehnologii și practici mai sustenabile în industria fashion. Producția de fibre organice, cum ar fi bumbacul organic, și utilizarea vopselelor naturale sunt câteva dintre măsurile adoptate pentru a reduce impactul negativ asupra mediului. De asemenea, tehnologiile de reciclare avansate permit recuperarea și reutilizarea fibrelor textile.

  • Economia circulară

Conceptul de economie circulară, care promovează reutilizarea și reciclarea materialelor, este din ce în ce mai popular în industria fashion. Mărcile de modă lansează inițiative de colectare a hainelor vechi și de reciclare a acestora în noi produse, reducând astfel cantitatea de deșeuri și utilizarea de resurse noi.

  • Conștientizarea consumatorilor

Educația și conștientizarea consumatorilor sunt esențiale pentru a reduce impactul industriei fashion asupra mediului. Alegerea hainelor durabile, evitarea consumului excesiv și încurajarea reciclării pot avea un impact semnificativ. Campaniile de sensibilizare și certificările ecologice ajută consumatorii să facă alegeri mai informate.

Industria fashion are un impact semnificativ asupra mediului, de la consumul de resurse și poluarea apelor, până la emisiile de gaze cu efect de seră și generarea de deșeuri textile. Cu toate acestea, există speranță pentru un viitor mai sustenabil prin adoptarea de tehnologii noi, practici de economie circulară și conștientizarea consumatorilor. 

Este esențial ca toți actorii din lanțul de aprovizionare, de la producători la consumatori, să colaboreze pentru a reduce impactul negativ al modei asupra planetei noastre.

Împărtășește-ți dragostea